Preventie en mondhygiëne

‘Voorkomen is beter dan genezen’ is een gezegde dat zeer van toepassing is op het gebit. Als tandheelkundig team streeft Familie Dental Zorg naar levenslang gebitsbehoud voor alle patiënten. Preventie van mondproblemen is een belangrijk onderdeel van het programma, waarbij de eigen inbreng van de patiënt onmisbaar is. Door een goede combinatie van op de juiste manier poetsen en interdentale reiniging (tussen de tanden en kiezen in) zijn tandvleesproblemen (eerste stadium – gingivitis) vrijwel geheel te voorkomen. De preventieassistente kan daarbij helpen.

Als patiënten niet regelmatig voor een periodieke controle komen, niet iedere dag poetsen- en interdentale reinigingsmiddelen gebruiken, dan wordt de tandplak niet voldoende verwijderd. Hierdoor wordt het ontstoken tandvlees slapper, neemt het aantal bacteriën onder de rand van het tandvlees toe en wordt de ruimte (ook wel pocket genoemd) tussen het tandvlees en de tanden- en kiezen dieper. Door het toenemen van de pocketdiepte kan de tandenborstel de bacteriën in de pocket niet meer verwijderen. Daardoor kan uiteindelijk schade aan het parodontium ontstaan en begint het tweede stadium van parodontitis. Patiënten die een tweede stadium parodontitis hebben, adviseren wij een afspraak te maken bij onze mondhygiëniste.

Parodontitis is tandvleesontsteking samen met kaakbotverlies. In dit stadium worden weefsels aangetast, kaakbot gaat verloren en pockets worden dieper. De tandplak in de verdiepte pockets is onbereikbaar voor de tandenborstel, tandenstokers of ragers. Daardoor breidt de ontsteking zich steeds verder uit en gaat nog meer kaakbot verloren. Behandeling van parodontitis kan verdere aantasting van het parodontium stoppen; de schade die al aan het kaakbot is ontstaan, kan door de behandeling niet meer worden hersteld.
Als u meer vragen hebt, neem dan contact op met de tandarts.

Afspraak maken?